«Можливості ноосферної освіти вже сьогодні»

By |2020-06-29T18:42:56+02:00June 29th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

МОЖЛИВОСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ П. М. Таланчук, Л. І. Ліщитович Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна», Київ) Сьогодні ми все більше переконуємося в тому, що глобальний неоліберальний капіталізм, який останні 30 років після розвалу СРСР і закінчення «холодної війни» домінував на планеті, вичерпав свої ненажерні тваринні можливості через фактичне закінчення легкодоступних [...]

«Ціннісний підхід до навчання й виховання…»

By |2020-06-17T22:43:10+02:00June 17th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ Г. Жирська к. пед. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Реформування освітньо-виховного простору сучасної української школи в умовах євроінтеграції потребує переосмислення змісту та процесу навчання і виховання відповідно до очікувань, які диктує світове і вітчизняне суспільство. У Законі України [...]

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ

By |2020-06-16T22:17:40+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи, Новости|

ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ Міжнародний збірник статей за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. ISSN: 2708-4809 У збірнику [...]

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21»

By |2020-06-16T21:55:05+02:00June 16th, 2020|Categories: Latest Publications, Базовые документы, Базовые документы, Научные статьи|

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ «ДИВО-21» — ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ Концепція (третя редакція) розроблена колективом Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства імені В. І. Вернадського як результат обговорення ключових питань освіти ХХІ століття в ході міжнародної науково-практичної конференції 23 травня 2019 року і включає окремі пропозиції, думки учасників цієї конференції. Крім того в ході розробки Концепції [...]

Формування особистості… теорія свідомості…

By |2020-06-16T21:26:39+02:00June 1st, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ, ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Михайло Юрійович Міаніє Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, але з іншого боку, не менш стрімко розвиваються соціальні та психоемоційні проблеми людей. На превеликий жаль, за останні 20 років, [...]

«Освіта — кому і навіщо?»

By |2020-05-27T10:19:09+02:00May 27th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ОСВІТА — КОМУ І НАВІЩО? Л. М. Трусей, А. О. Мироненко Викладачі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Навчати народ — значить робити його кращим; просвіщати — значить підвищувати його моральність; опанувати грамоту — значить оволодіти культурою. (В. Гюго) Освіта — це основа суспільного прогресу, який цілком залежить від її якості, а [...]

“Валеологические основы духовного развития личности”

By |2020-05-25T20:28:03+02:00May 25th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди Н. В. Науменко к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Здоров’я в сучасномусуспільстві розглядається як глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає його можливості щодо [...]

“Переорієнтація суспільної свідомості…”

By |2020-05-27T14:00:56+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ З БОРОТЬБИ НА ЄДНІСТЬ С. М. Олексюк Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» Эксперт консультант Консалтинговой фірми «Результат» Переориентация общественного сознания с борьбы на единство Можете ли вы себе представить, что человек является магнитом с положительно и отрицательно заряженными частицами. Частицы существуют в одном носителе, хотя являются противоположностями и при этом [...]

“Духовнiсть як процес самовдоск…”

By |2020-05-24T13:51:40+02:00May 24th, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

УДК 130.3 ДУХОВНIСТЬ ЯК ПРОЦЕС САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ Л. Г. Трусей Всесвітнє наукове ноосферно-онтологичне товариство, Харківський громадський фонд розвитку вищої освіти “Інтелект” В статті розглядається сутність духовності з позицій осмислення особистісних духовних трансформацій, що визначають сенс життя та відповідальність за реалізацію свого призначення, а також —  як ідеал, до якого прагне людина у власному розвитку, як орієнтація на [...]

“Духовна еволюція людини…”

By |2020-05-22T18:46:10+02:00May 22nd, 2020|Categories: Latest Publications, Научные статьи|

ДУХОВНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА Ю. Д. Бойчук д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди М. С. Гончаренко д. б. н., професор, професор кафедри «Валеології» філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна У відповідності до духовних і філософських учень [...]

Go to Top