Views: 105

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: АНАЛОГИ В ІСТОРІЇ,
АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ,
ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ. АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ

Михайло Юрійович Міаніє

Авторський Науково-навчальний Центр «Система акад. Міаніє М.Ю.», Харків

Сучасна наука, включаючи психологію, з одного боку — стрімко розвивається, але з іншого боку, не менш стрімко розвиваються соціальні та психоемоційні проблеми людей. На превеликий жаль, за останні 20 років, наприклад, число пороків (наркоманія, алкоголізм, ін.) в світі в середньому збільшилося в 2-3 рази. Це говорить, про те, що сучасна психологія, по крайнiй мiрi, в повному обсязі свої завдання (або завдання, що потрапляють в сферу її відповідальності — в кінцевому підсумку зробити людину кращою) — досить ефективно не вирішує. Крім цього є ряд принципово значущих завдань, які до сих пір не вирішені, але є основою будь-якої серйозної науки, перш за все — мова йде про відсутність загальної теорії Свідомості Людини.
Тому, мета даної роботи — представити принципово новий Напрямок (в психології, освіті, вихованні), що має принципово інші цільові установки (а саме — формування Гідної Людини — високоефективної, без будь-яких психоемоційних проблем, перш за все, на основі довгострокових програм Формування Особистості) з відповідними методиками і програмами їх реалізації, побудовані, в тому числі, на основі рішення другої за значимістю завдань в науці, на основі розробки Загальної Моделі (загальної теорії) Свідомості Людини, при цьому спираючись вже на отримані результати протягом більше 20 років практичної діяльності.

Не вирішивши завдання Формування Досконалої Людини — неможливо побудувати Досконале Суспільство. Не вирішення завдання Формування Гідної, Досконалої Людини (Особистості) — фактично означає виправдання і заохочення всіх існуючих в суспільстві пороків і психоемоційних проблем, фактично — пасивну підтримку зла в цьому світі!

Ключові слова: Моральний Стандарт, Загальна Модель Свідомості, Реформування освіти, Формування Особистості.

Розділ 1. КОНЦЕПЦІЯ ДАНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ

У даному розділі представлені основні цілі та особливості даного Напрямку. Решта питань (аналоги, підходи практичної реалізації, ін.) — представлені в наступних розділах.

 1. Кінцева мета діяльності — формування Гідної, Досконалої, Сильної, Щасливої, т. д. Людини без будь-яких психоемоційних проблем (ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ), здатної пройти свій ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГІДНО, найкращим чином (тобто найбільш повно використовувати свій потенціал і надані долею можливості, стати професіоналом у своїй справі, зробити кар’єру, бути щасливим і в любові, і в дружбі, принести максимально можливу користь суспільству, ін.).

Зрозуміло, кожен з використовуваних термінів вимагає свого однозначного визначення, і ці визначення формулюються у відповідних роботах.

Постановка мети — дуже широка, але більш ніж очевидно, що це не вирішення будь-яких вузькоспеціалізованих завдань, це не робота з будь-якими окремими темами, т. д. Кінцева метамаксимальне благо для людини і її долі, досягнення максимально можливих результатів.

 1. Одна з ключових засад даного Напрямку — рішення другої за значимістю задачи в науці (після задачи № 1 — походження Всесвіту) — створення Загальної Теорії Свідомості Людини, що дозволяє розуміти механізми роботи Свідомості і досягати поставлених цілей (формувати Досконалу Людину: А. Починаючи з дитинства — ідеальний варіант. В. Змінюючи дорослу, вже сформовану людину — складна задача, для матеріалістичного підходу — майже нерозв’язна, так як для нього «характер задається генами», їх не зміниш).
 2. Основна практична реалізація даного напрямку:
 3. Розробка та застосування довготривалих програм Формування Особистості (за великим рахунком — відродження кращих традицій Формування Особистості в історії: підготовка Лицарів, Аристократів, т. д.).
 4. Виконання всіх інших умов, що впливають на Формування Особистості (відповідні методики індивідуальної роботи, вимоги по спорту і способу життя, визначення ролі творчості і традицій, ін.).
 5. Основні необхідні знання, які розробляються в даному напрямку — саме ті, які необхідні кожному (тобто — максимально широкій аудиторії, кожній людині, у якої є мета «змінити себе і своє життя на краще»). Тобто основний пріоритет — повинен бути відданий саме кінцевому користувачеві, а не вузьким спеціалістам.

Підготовка фахівців в даній сфері — це наступні завдання.

Всі представлені в даному розділі положення — не є тільки чисто теоретичними розумовими висновками (хоча вони задовольняють всі вимоги логіки — вони повні, несуперечливі, підлягають перевірці), а реалізуються на практиці вже понад 25 років в авторському науково-навчальному Центрі («Система акад. Міаніє М. Ю.») у вигляді довгострокових програм навчання по Формуванню Особистості (базовий теоретичний курс — 230 занять по 1 годині, 5 курсів в середньому по 100 занять по 5 ак./год., з кінця 2019 року — початку 2020 року — ці заняття будуть доступні і в Інтернет, у вигляді Дистанційного Навчання) і повноцінно працюючого навчального процесу (підготовані кадри, працюючі курси і групи, позитивні результати, ін.).

 1. Використовувані знаннявсе існуюче, впливаюче на досягнення поставлених цілей (це — міждисциплінарні роботи, основні використовувані напрямки: існуючі теорії та моделі свідомості, кібернетика і штучний інтелект, системи виховання і формування особистості в історії і діючі в даний час, філософія, релігія, езотерика, традиції, творчість, спосіб життя, фізкультура і спорт, досвід успішних людей, організацій і країн, ін.) і власні дослідження (2/3 всієї інформації даного напрямку).

Ключові положення даного Напрямку в початковому варіанті були представлені у вигляді програмного документа «Маніфест (Гідна Людина, Гідна Організація, Гідне Суспільство)», який був опублікований в 2013 р. [4].

Розділ 2. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СВІДОМОСТІ

У сучасній психології існують безліч розрізнених теорій і моделей свідомості, але загальна модель — відсутня, що істотно обмежує можливості психології. Мета розділупредставити основи авторської Загальною Інформаційної Моделі Свідомості Людини (основу відповідної Теорії).

Загально відомо, що свідомість людини є одним з найбільш складних об’єктів для досліджень. Незважаючи на величезний прогрес в його вивченні (безліч найрізноманітніших, вже на практиці реалізованих, інтелектуальних функцій) остаточної загально визнаною моделі свідомості — не створено, з огляду на безліч причин. Дана модель — претендує на вирішення поставлених завдач в повному обсязі. З огляду на складності моделі — представлені тільки її базові положення (верхній рівень уявлень), тому для формування розуміння і візуальних уявлень — потрібно: на порядок більший обсяг інформації, деталізація положень та відповіді на відповідні питання.

Основи моделі — природа свідомості, підхід (суперкомп’ютер, з безліччю процесорів), структура (на основі відомих фактів і функцій свідомості, введення елементів моделі і визначення зв’язків між ними), перевіряємість.

 1. Особливості Моделі: це — інформаційна Модель; реальна природа Свідомості — не розглядається; Модель — повна (описує всі існуючі функції і властивості свідомості); розробляється і практично реалізується більше 20 років; її основні можливості — високоефективна зміна людини за всіма складовими внутрішнього світу і долі.
 2. Підхід. Свідомість — розглядається як суперкомп’ютер. При цьому ми вважаємо, що Свідомість всіх людей — влаштовано однаково, а відмінність в талантах, т. д. — визначаються відмінностями в «програмному забезпеченні цього суперкомп’ютера» (таким чином реалізованої в Свідомості інформації — результат навчання та виховання).
 3. Структура Моделі. Дана Модель — складається з чотирьох основних Логічних Рівнів.

Рівень 1. Основні частини Свідомості (Основна Свідомість, Підсвідомість, Надсвідомість, Загальна Свідомість) — вводяться за основними функціями Свідомості (Основна Свідомість — усвідомлене сприйняття, прийняття рішень і т. д., інші частини — відрізняються за своїми функціями, але багато в чому реалізують їх в автоматичному режимі, підкоряються Основній Свідомості і програмуються нею). Рис. 1.

Рівень 2. Центри Свідомості (всього їх 12 основних) — за аналогією з комп’ютером, це «основні комп’ютерні блоки», що складаються з комп’ютерних плат та інших елементів (це образне порівняння, реальна природа Свідомості і його реальна будова — на даний момент, значення не мають, для нас, на даний момент, необхідно, щоб дана модель точно відображала рекції та інформаційні процеси в Свідомості). Кожен з таких Центрів — реалізує свої функції (обробка інформації, прийняття рішень, виклик реакцій, управління тілом або його частиною, інші). Кілька Центрів, об’єднаних по близьким функціям, — утворюють основні частини Свідомості (Основна Свідомість — Інтелект, Центр Волі і Центр сприйняття; Підсвідомість — 5 Центрів; Надсвідомість і Загальна Свідомість — включають в себе по 2 Центри). Рис. 1.

 

 А. Управляюща частина — Основна Свідомість:

      • Інтелект — Центр 7.
      • Центр Сприйняття — Центр 8.
      • Центр Волі — Центр 9.

В. Надсвідомість: Центри 6, 10.

С. Підсвідомість: Центри 15.

D. Загальна Свідомість: Центри 11, 12. 

Рис. 1. Частини та Центри Свідомості

 

Рівень 3. Кінцеві Пристрої Роботи з Інформацією (Частини Центрів Свідомості) — по аналогії з комп’ютером: Розумові Структури («процесори», обробляють інформацію і приймають рішення за своїми завданнями: «Брехати — не брехати», «Здаватися» або «Вести бій»), Пам’ять (зберігає всю наявну інформацію, кожен Центр свого типу) і Блоки Управління (початково закладена в Свідомості «операційна система», до якої у людини немає доступу, вона автоматично забезпечує всі механізми реалізації людиною прийнятих рішень, будь-яких змін, т. д.). Рис. 2.

A. Прагнення
B. Принципи, закони, цінності
C. Якості
D. Емоції
E. Управління станом
F. Управління системами свідомості і тіла

Рис. 2. Логічна структура Центрів Свідомості

 

Рівень 4. Носії Інформації в СвідомостіДумки (будь-яка формалізована інформація: прийняті, реалізовані затвердження — програми роботи «нашого комп’ютера», решта — для передачі інформації, її обробки, прийняття рішень, інше), Образи (візуальна, звукова і інша не формалізована інформація), Відчуття (один з основних показників реакцій нашої Свідомості, загального стану, ін.) і Енергія (на даний момент — умовне поняття: «те, що викликає відчуття»).

Далі (в інших роботах), всі представлені елементи і відповідні їм механізми — деталізуються до рівня програм, реакцій і можливості перевірки моделі на практиці. В тому числі, розглядаються: всі функції Основних частин Свідомості і функції кожного з Центрів, внутрішня «технічна» (конструктивна) і логічна (функціональна) будова Центрів та їх елементів (Розумові Структури, Пам’ять, Блоки Управління), ін.

Конкретне розташування Центрів та їх функції (експериментальне підтвердження) — окрема об’ємна робота. Буде представлена пізніше. Один з основних способів перевірки — виклик фізичних відчуттів за допомогою команд активізації («Я активізую — ім’я Центру») та інших прийомів.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Вивчення і опис кожного з центрів Свідомості — окрема, складна і об’ємна задача. Позначимо, по крайній мірі, ряд ключових положень. Вище було сказано, що в основі Центрів — Розумові Структури (так само входять Блок Управління, Пам’ять, ін.), які програмуються нашим рішенням і потім керують відповідними процесами.

Всі Розумові Структури, в свою чергу, класифікуються за типами (по можливості вирішення задач) і логічно взаємопов’язані один з одним. Частина Центрів мають принципово іншу будову (перш за все Інтелект і Центр Сприйняття), але більшість Центрів мають одну і ту ж принципову внутрішню структуру, яка, в кінцевому підсумку, визначає практично всі відомі властивості Свідомості:

 1. Переконання (поняття і їх зміст, визначають, що можливо, що неможливо).
 2. Цінності (що правильно, що неправильно).
 3. Прагнення, бажання (частина — закладені в природі, частина — формуються).
 4. Самооцінка («Хто Я?», «На що маю право, на що не маю?», «На що здатний, на що ні?»).
 5. Якості (розпізнавання бажаного, погроз).
 6. Емоції (реакції — у відповідь і реалізуючі).
 7. Стан (режими роботи Свідомості і тіла) управляти ним.
 8. Здібності управляти внутрішнім світом.
 9. Управління зовнішніми проявами.

Крім цього — Віра, Почуття, Ідеали, Розум, Воля, Індивідуальність, інші.

Далі, перш за все: що необхідно формувати і від чого необхідно звільнятися.

Загальні положення — всі програми Свідомості, в кінцевому підсумку, повинні вести до розвитку людини (зростання загального рівня розвитку і росту позитивності) і до максимально можливих позитивних результатів (щастя, успіх, інше).

 1. Переконання — кожна людина сприймає і розуміє світ, все, що відбувається саме в рамках сформованих уявлень. Негативні переконання: «Шансів і можливостей — немає», «Від тебе нічого не залежить», «Успіх — це випадок», т.д. Позитивні, необхідні переконання: «Мир унікальна можливість, скористайся нею», «Яким будеш ти і якою буде твоя доля — залежить тільки від тебе, коли ти став дорослим, тому бери 100 % — у відповідальність за себе і свою долю», багато інших.
 2. Цінності. Виправдання слабкості, дурості, пороку — веде до відповідних результатів (слабкість, дурість, порок), повинні бути повністю усунені. Необхідно мати — чіткий моральний вибір: «Борись зі злом і стверджуй добро: в собі, своїй долі і цьому світі». Позитивні цінності — загальні для більшості всіх духовних навчань: щирість (чиста совість), справедливість (запобігання претензій), безстрашність, інше.
 3. Прагнення, бажання — частина закладені в природі Свідомості (необхідно їх зрозуміти і реалізувати, в цьому випадку вони розкривають силу Свідомості: прагнення до розвитку, досконалості, творчості), частина сформовані суспільством (матеріалізм, споживацтво, шкідливі звички, т. д., від більшості з них необхідно позбавлятися).
 4. Самооцінка — впливає на більшу частину рішень («Чи можу, чи заслуговую?»). Необхідно: віра в себе і в успіх, динамічна самооцінка («Якщо ти змінюєшся, то більшість питань можна вирішити»), адекватна самооцінка (знати себе, правильно розраховувати свої сили). Помилки, які необхідно усувати: невіра в себе і в успіх, незмінюваність, гординя, нікчемність та інші неадекватні уявлення про себе.
 5. Якості — сприйняття себе і навколишнього світу. Кожен: сприймає себе виходячи з того, що для нього є цінним (що не цінно — ігнорує) тільки те, що він навчився сприймати (сформовані якості). Тому для успіху і щастя — необхідно навчитися цінувати: все позитивне (насолода, можливість), негативне (вчасно реагувати, усувати, стати сильнішим і розумнішим, зрозуміти причини), шанси і можливості (дії, призи, спроби). Негатив (звільнитися) — чекати, а не діяти, боятися (притягувати неприємності), не цінувати позитивне (втратити його), т. д.
 6. Емоції. Мета максимум позитиву (для себе — сила і насолода, для інших — «топити лід», пробуджувати краще), усунення свого негативу (страх, агресія, тощо — руйнують саму людину, ранять інших). Гасіння негативу із зовні (переключення людини, гасіння конфліктів).
 7. Стан, управління ним. А. Підсвідоме управління — керують емоції і бажання, немає підпорядкування меті, немає (повномасштабного) розвитку, успіху, щастя. В. Усвідомлене управління — спокій (немає зла — негативні програми вимкнені), світло (максимум позитиву), підпорядкування зовнішніх і внутрішніх проявів меті. Веде до до максимальних: сили, енергії, щастя, успіху. С. Надсвідоме управління — рішення і дії, які дають максимум: наснаги, почуттів, загальної енергії.
 8. Здібності управління внутрішнім світом. Ідеал, як в кабіні пілота: прийняв рішення (натиснув кнопку) — отримав результат (про що і як думати, куди направляти увагу, що відчувати, т. д.). Негатив, слабкість: «Хочу» (не відволікатися, інше) — але «Не можу». Дно — навіть думки про управління собою не приходять.
 9. Управління зовнішніми проявами — постава, манери, посмішка, вираз очей, обличчя, голос, т. д. Це те як нас сприймають люди, то, що нам дозволяє діяти (здібності, навички), отримувати користь і насолоду або не дозволяє, «Вся мудрість на кінчиках пальців», «Короля видно і в лахмітті», т.д. Тому все до досконалості. Невихована, несформована, не тренована людина — карає сама себе кожен день нездатністю і помилками.

Віра — зробити вибір, дозволяє: не сумніватися, а діяти, спрямувати всі сили до мети. Почуття (Дружба, Повага, Подяка, Відданість, Любов) — одні з основних джерел щастя, спираються на безліч якостей, переконань і інших властивостей Свідомості. Інші.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ МОДЕЛІ

 1. Модельє повною (т. є. описує всі властивості Свідомості, що цікавлять нас, при цьому інші адекватні моделі для неї є окремим випадком), дозволяє ефективно вирішувати необхідні найбільш складні завдання (основна з них — зміна на краще вже дорослу, сформовану людину).
 2. Модель продуктивна на теоретичному (легко розвивається і виводить на створення інших авторських теорій) і на практичному (розробка довгострокових програм навчання) рівнях.
 3. Одні з основних завдань, вже в цілому вирішених на основі даної Моделі [3]:
 • опис внутрішніх механізмівуправління Свідомістю, механізмів його програмування і перепрограмування;
 • опис основних команд усвідомленого управління Свідомістю, відповідних їм механізмів і правил використання (логічні команди — проголошення необхідного, створює відповідні програми для Свідомості; образні команди — уявлення, перетворюються Свідомістю в необхідні програми, управління увагою — підключає програми і зусилля до об’єкта управління або перетворення; управління зусиллями волі — визначає потужність і швидкість дій і перетворень);
 • визначення рівнів розвитку людини (за аналогією з можливостями комп’ютера — за швидкістю і складності вирішуваних завдань);
 • визначення основних етапів Формування Особистості (з точки зору розвитку інформаційних процесів і досягнення найвищих результатів — від формування початкової бази знань і закінчуючи постановкою мети і їх найкращою реалізацією);
 • механізми управління внутрішнім світом (самоволодіння, перевтілення, ін.);
 • розробка теорій по інших напрямках (універсальні Духовно-моральні Стандарти, Гідні Взаємовідносини, Традиції, Мистецтво і Творчість Гідних, ін.);
 • інші.
 1. Всі зазначені положення — реалізуються на практиці. На їх основі розроблені довготривалі програми по Формуванню Особистості, які дають всі необхідні очікувані результати по зміні Внутрішнього Світу Людини і її Долі.

Основи даної Теорії в досить великому обсязі представлені в одній з ключових авторських робіт «Свідомість Людини» [6].

Ключові положення даної Теорії представлені в працях конференції «Toward a Science of Consciousness-2015» [9].

ОСНОВНІ ТЕЗИ

 1. Дана Теорія Свідомості Людини — задовольняє всі логічні вимоги, що ставляться до загальних теорій, крім цього її адекватність і ефективність підтверджена позитивними результатами протягом багатьох років практичної діяльності по її застосуванню, тому вона має всі підстави претендувати на заявлену роль в науці.
 2. У рішенні глобальної наукової і вкрай важливою для суспільства в цілому задачі (Формування досконалої Людини) дані Теорії і відповідні програми Формування Особистості — можуть бути взяті за основу.

Розділ 3. АНАЛОГИ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ.
ОСНОВИ ПІДХОДУ

Коротко розглянемо основні уроки історії, то краще, що вже було (і було безліч разів), то, що необхідно відроджувати для того, щоб Суспільство Майбутнього мало шанси стати «кращим з можливих», і щоб кожна людина мала шанс стати Гідною.

 1. Найвищою вершиною розквіту Європейської Цивілізації і найбільш гідні приклади Формування Особистості, на які ми спираємося: Стародавня Греція (Афіни, Спарта: VIII віків слави, кращі воїни, розквіт філософії, мистецтва, ін.), Римська Імперія (500 років величі, право, військова справа, традиції, ін.), Духовно-лицарські Ордени (майже 1000 років доблесті і боротьби, в період розквіту по могутності можна було порівняти з імперіями). Інші.
 2. «Завдяки чому вони досягли величі і розквіту?», — завдяки єдності всіх основних, що визначають найвищі досягнення, факторів:
 • Гідні Цілі (велич у всьому, прагнення до найвищих досягнень у науці, в культурі, в військовій справі, т. д.).
 • Цілеспрямоване формування кадрів (Лицарів, Аристократів, служителів, Воїнів, т. д.) на основі: А. Чіткого Морального Стандарту (якою повинна бути Гідна Людина). В. Відповідних програм Формування Особистості. С. Виконання всіх інших, що впливають на формування Особистості умов (Гідні Традиції, цілеспрямоване формування взаємовідносин, наставництво, ін.).
 • Життя відповідно до поставлених цілей (Гідні Закони, Гідні Правителі, ін.).
 1. Загальні вимоги до Формуванню Особистості:
 • Чіткий Духовно-моральний Стандарт (Кодекси Честі, ін., як правило, на основі Релігії, Статутів Орденів, т. д.; основні положення — чітке визначення: що гідно і потрібно заохочувати, а що негідно, потрібно зневажати і карати, за всіма складовими Особистості починаючи з переконань і закінчуючи зовнішніми проявами, і за всіма складовими Долі, включаючи Служіння, наполегливе тренування, взаємини, традиції, спосіб життя, т. д.). Фактично в сучасному вузі — цьому відповідала б модель випускника.
 • Програми Формування Особистості — практично завжди мають одні і ті ж загальні основи: початок підготовки (з дитинства, як правило, з 5-7 років і до 21 років у Лицарів, або до 33 років у Спарті, хоча саме розвиток може тривати і все життя). При цьому Формування Особистості (відданості, Служіння, Чесності, Етичності, т. д.) — завжди вважалося основою підготовки (питанням Формування Особистості приділялася приблизно половина навчального часу і сюди входило: розуміння сенсу життя, формування особистих якостей, формування ставлення до Бога, до Батьківщини, до Братства, до Обов’язка, т. д., зрозуміло, фізична підготовка була завжди обов’язковою і на дуже високому рівні), також вкрай важливо було і вивчення всіх інших наук (військового мистецтва, мистецтва управління, інше) [2].
 1. Таким чином, основне, на що ми спираємося в історії — наступне:
 • Духовно-моральні Стандарти (вимоги до Гідної Людини).
 • Програми Формування Особистості, відповідні принципи і підходи.
 • Всі інші умови, що впливають на формування Особистості.

ОСНОВНІ ТЕЗИ

 1. В історії досить прикладів високоефективного рішення задачі Формування Гідної Людини (Особистості) і досить прикладів отримання найвидатніших результатів, багато в чому саме завдяки рішенню задачі Формування Особистості.
 2. Вирішення цієї задачі в історії — дає всі підстави вважати, що і на сучасному етапі розвитку суспільства ця задача також може бути успішно вирішена і повинна бути успішно вирішена, але, зрозуміло, з урахуванням вимог сучасного часу.

Розділ 4. ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ.
БЛИЗЬКІСТЬ ДО АНАЛОГІВ ТА ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ

В даному Напрямку спільне з традиціями Формування Особистості в історії — неминуче задається загальними цілями (Формування Гідної Людини — Особистості). Аналогічним чином відмінності від традицій Формування Особистості в минулому — неминуче задаються відмінностями сучасного суспільства від тих умов, які були раніше (відмінності за законодавством, за образом і темпом життя, за освіченістю людей, т. д.).

Спільне з кращими прикладами в історії:

 1. Максимально можлива близькість цілей і максимально близьке розуміння суті Формування Особистості:
 • формування внутрішнього світу людини (максимально повно і максимально близько до Ідеалу — від переконань до зовнішніх проявів);
 • формування здатності пройти свій шлях життя гідно (здатність ставити і досягати всі основні цілі життя).
 1. Розуміння ролі Формування Особистості для держави і суспільства, для досягнення будь-яких значущих результатів:
 • розуміння, що «Гідне Суспільство — це Гідні Люди» (а також Гідні Взаємовідносини, Гідні Традиції, Гідна Культура, т. д.);
 • розуміння того, що всі основні блага суспільства створюються Гідними Людьми (Творцями, Служителями, т. д.), а всю шкоду і ганьбу суспільствастворюють негідні люди (злочинці, наркомани, злодії та інші асоціальні елементи або гріхи і пороки окремо взятих людей);
 • розуміння того, що задача держави і суспільства — не тільки створювати матеріальні блага для людини, але і (а краще — перш за все) саме Духовні Блага (те, що відчуває людина і якою вона є) — повага до себе, гордість за себе і свою країну, відчуття Щастя і Польоту Душі, чітке розуміння Сенсу Життя, багато іншого.
 1. Загальний підхід до досягнення поставленої мети:
 • чіткий Духовно-моральний Стандарт;
 • довготривалі програми Формування Особистості;
 • виконання всіх інших умов, що впливають на формування Особистості.

Це — основне, що об’єднує з кращими прикладами минулого.

Основні принципові відмінності даного підходу від традицій Формування Особистості в історії:

 1. Основа — суто наукова (логічність, перевіряємість, т. д. — універсальна, загальна для всіх країн, груп і верств населення), а не релігійна, ідеологічна, т. п. (як правило, не може бути реалізована в сучасному суспільстві в силу релігійних, ідеологічних та інших відмінностей).
 2. Напрямок 1. Зміна вже дорослої людини (з досить сумними середньостатистичними показниками, наприклад, за деякими даними — самотність може стати найближчим часом хворобою № 1 в світі, що виникає, перш за все, через нерозуміння Сенсу Життя, через обмеженість та блокування духовних Цінностей і Почуттів, через не здатність бути відкритим і спілкуватися по Душам, т. д.), а не формування його з дитинства (як було раніше, а якщо ж говорити про аристократію, то не просто з дитинства, а в перебігу багатьох поколінь, наприклад, для Тевтонського Ордена — 16 поколінь бездоганної репутації було необхідно, щоб стати членом Ордена). Хоча, звичайно, кінцева мета — відродити традиції Формування Особистості в суспільстві так, як це було і в кращі часи: Формування Людини як Особистості починалося з самого дитинства і тривало і підтримувалося постійно протягом багатьох поколінь [5].

Напрямок 2. Формування Особистості з дитинства — проект «Реформування Освіти».

 1. Базова аудиторіялюди з вищою освітою або студенти (відповідні за вихідними даними), а не тільки потомствені аристократи (ті, хто в минулому, перш за все, отримував і саме гідне виховання, і найвищу світську освіту). Підстава — перш за все, зміна загального рівня розвитку людей. Як показник — вища освіта в багатьох країнах стає нормою і може сягати від 40 до 80-90 % дорослого населення.
 2. На даному етапі орієнтація, перш за все, на комерційні курси і на вільний вибір людей, на їх персональну зацікавленість «змінити себе і своє життя на краще». У минулому ж — це були вимоги Закону, загальні для всіх і обов’язкові умови для кар’єри і для права носити титул, в ряді випадків, і для права просто зберегти життя (бути Чесним, Відданим, Служити Батьківщині і Першій Особі). Кінцева мета — реформування освіти.
 3. Одна з основ формування єдності та включення вищих мотивів — це Служіння. В даному напрямку реалізується, перш за все, у вигляді Громадської Діяльності (починаючи з міценатства та благодійності і далі, продовжуючи розвиток в інших, більш складних видах діяльності). На відміну від того, як це було раніше (найвища проява Служіння, Доблесті, і всіх особистих якостей — це війна і не з бункера, як зараз, а обличчям до обличчя з ворогом — з мечем або списом). Це основні відмінності від кращих прикладів минулого. Дані положення коротко представлені в [7].

ОСНОВНІ ТЕЗИ

 1. Якщо сформулювати цілі і завдання даного Напрямка іншими словами, то вони можуть виглядати наступним чином: «Основна мета — відродити кращі традиції Формування Особистості (Традиції Аристократизму і Лицарства), повернути їм ту високу роль, яку вони раніше займали в історії, але на чітко науковій основі і з урахуванням всіх вимог, що пред’являються сучасним суспільством». Для блага всього суспільства вкрай необхідно, щоб в найближчому майбутньому Формування Особистості стало однією з найбільш пріоритетних задач для науки, освіти, держави і суспільства в цілому. Якщо ця задача не буде поставлена, то вона і не буде вирішена.
 2. Найвищі досягнення Формування Особистості (Лицарство, Аристократія, ін.) — досягалися без детального вивчення будови і механізмів роботи Свідомості, але з глибоким розумінням яким чином Свідомість можна і потрібно формувати. В даному Напрямку глибоке розуміння механізмів роботи Свідомості необхідні для: А. Рішення поставленого, дуже складного завдання — зміна вже дорослої людини. В. В ідеалі — для збільшення ефективності Формування Особистості (збільшення швидкості змін і досягнення більш високих результатів, для розкриття всіх граней Особистості).

Розділ 5. МОРАЛЬНИЙ СТАНДАРТ (СТАНДАРТ ДОСТОЙНИХ)

Духовно-моральний Стандарт (Стандарт Гідних) — одна з основ даного напрямку. Його основна роль — визначити, яким може і повинна бути Гідна Людина, якою може і повинна бути Гідна Доля. Основні питання даного розділу — яким повинен бути Стандарт, і яким він бути не може і не повинен, які завдання повинні бути вирішені при розробці Стандарту, і уявлення, в першому наближенні, ключових основ Стандарту.

 1. Яким повинен бути Моральний Стандарт. Його основи:
 • Як вже було сказано, чітко наукова основа (але з опорою на все краще, що вже було в історії і в сучасному світі) і наукова строгість (він повинен бути найбільш ефективним, логічно обгрунтованим і мати можливість перевірятися).
 • Реалізація без протиріч всіх основних інтересів Людини, Організації і Суспільстваства (для цього їх цілі та цінності — не повинні суперечити один одному, а повинні відповідати один одному, підсилювати один одного і доповнювати).
 • Універсальність, прийнятність для всіх країн, груп і верств суспільства.

При задоволенні даних вимог — Моральний Стандарт має всі підстави на підтримку з боку науки, держави і суспільства і на безперешкодний вхід в систему освіти, в довільні організації і колективи.

 1. Якими дані Стандарти не повинні бути:
 • Якими-небудь вузько конфесійними, вузькокорпоративними, вузькопрофесійними, національними, ідеологізовані, т. д. (так як це створює протиріччя між представниками різних груп і стандарти стають непридатними для практичної реалізації).
 • Одномоментними («модними», «популярними», «на потребу дня», т. д.), щоб не було необхідності їх змінювати протягом тривалого часу.
 1. Які завдання необхідно вирішити для розробки даних Стандартів (фактично вони вже вирішені в даному Напрямку, по крайній мірі, в основах на принциповому рівні):

Задача 1. Визначити всі сфери (коло питань, що розглядаються): життя Людини (Служіння, Розвиток, Самореалізація, Взаємовідносини, Традиції, Образ Життя, ін.) і всі складові внутрішнього світу людини (переконання, цінності, самооцінка, цілі, особисті якості, здібності управління собою, ін.), що впливають на досягнення поставленої мети (Формування Особистості).

Задача 2. Класифікувати всі існуючі переконання, цінності, уявлення Людини про себе, про свою долю, т. д. за двома основними критеріями: що гідне (відповідає позитивним цілям, веде до Сили, Щастя, Досконалості, Успіху, т. д.) і що не гідне (веде до страждань, руйнувань, невдач, негативних наслідків для себе, інших людей і для навколишнього світу). Тобто визначити, що необхідно культивувати, і від чого необхідно звільнятися.

Завдання 3. Класифікувати всі позначені в завданні 1 положення за відповідними категоріями (етапами особистісного росту). Необхідно, щоб можна було: А. З високим ступенем об’єктивності оцінювати особистісний розвиток і досягнення кожної людини («наука починається там, де починаються виміри»). В. Розробляти відповідні програми Формування Особистості (покрокове, поетапне освоєння відповідних категорій).

 1. Стандарти Гідних (одна з основ, варіант рішення).

Так як одних тільки особистих якостей в деяких словниках налічується десятки тисяч, то очевидно, що коротке визначення ключових положень Моральних Стандартів — є дуже непростим завданням. Один з основних принципів при розробці Стандартів — практичне використання Людиною однією з основних цінностей життя — ЧАСУ (якщо людина розуміє, мотивована, т. д., то вона — здатна діяти у відповідному напрямку, якщо ж не розуміє, нездатна, т. д. — то і не діє). В даному випадку ми представляємо готовий варіант рішення без проміжних викладок.

ОСНОВИ СТАНДАРТУ (ЗОВНІШНІ ЦІЛІ):

 1. Служіннявищий мотив, бажання блага цьому світу і дії на благо. 3-4 г/тиждень. (для найбільш активних — на порядок більше). Повинно прийти на зміну махровому егоїзму.
 2. Розвитокусунення всіх проблем, розкриття всіх талантів і достоїнств. 2-3 р. / тиждень від 2 до 5-5,5 ак. годин.
 3. Самореалізаціянасолода від творення і боротьби, прагнення до найвищих результатів, гідні методи, замість виживання, стресів, роздратування, всіляких недостойних методів, т. д.
 4. Взаємовідносинипро які тільки можна мріяти: щирість, довіра, повага, найвища етика, надійність і відданість, замість вульгарності, примітивізму, фальші, обману і зради.
 5. Традиції, спосіб життяповинні бути піднесеними і прекрасними, повинні зближувати і облагороджувати людей, т. д., замість вульгарності і шкідливих звичок.

У більш складному варіанті — дані Стандарти оцінюються по сотням показників по відповідній системі оцінок. Одна із стандартних систем оцінок, використовуваних в авторських програмах Формування Особистості — наступна: 1 бал — негативне ставлення до того чи іншого положення (наприклад, до творчості, до занять спортом, до відданості, т. д.), його неприйняття; 2 бали — нейтральне, незацікавлене відношення; 3 бали — зацікавлене ставлення (мотивований), зусилля (від мінімальних до 100% -х), без значущих результатів; 4 бали — отримання необхідних результатів, норма, відповідність Стандарту; 5 балів — майстер, приклад для наслідування, наставник.

За цими показниками кожен легко може оцінити стан, цілі свого життя і прийняті відповідні рішення, що перш за все необхідно змінювати на краще.

Дані положення також були представлені в [4].

ОСНОВНІ ТЕЗИ

 1. Дані Стандарти — універсальні і можуть служити, по крайній мірі, основою для розробки Стандартів, прийнятою наукою і суспільством в цілому.
 2. Суть Стандартів, як в даному Напрямку, так і в аналогах історії — залишається незмінною: культивування всього найкращого, що є в людині, і усунення всього, що робить її слабкою, порочною, проблемною і неефективною.

Розділ 6. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Як було сказано вище, практична реалізація даного напрямку — це всілякі програми навчання, спрямовані на досягнення кінцевої мети, на Формування Людини як Особистості. Всі програми — мають спільні цілі, спільні цінності, спільні теоретичні та методичні основи. Але, зрозуміло, відрізняються один від одного в залежності від умов і вирішуваних задач.

На даний момент нами розробляються/розроблені два основних напрямки практичної реалізації даного підходу:

 1. Курси «Формування Особистості» — для широкої аудиторії, реалізуються на практиці:
 • Де-факто єдина повноцінна вища освіта в цій сфері (підготовче відділення — 230 уч. / рік), 5 основних курсів в середньому по 100 занять, по 5 акад. годин. Всього близько 2730 годин.
 • Працюють з 2012 р. Пройшло навчання понад 300 осіб. Отримані очікувані результати (значущі позитивні зміни).
 • Готуються до тиражування [1,7].
 • Теоретична та методична основа для проекту «Реформування Освіти» [8].
 1. Проект «Реформування Освіти» — перспективний напрямок, його практична реалізація можлива після отримання наукового визнання даного напрямку.

Суть. Близько 90 % отриманих в школі знань — в житті не використовуються (це ресурс для введення програм «Формування Особистості»). Питанням цілеспрямованого виховання, цілеспрямованого формування Особистості — приділяється нуль годин навчального часу. У той час як дана тематика, зараз, набуває першочергового значення. Кожному — необхідно бути сильним, розумним, щасливим, досконалим, успішним, цілеспрямованим, високоетичним, високо мотивованим, високоефективним, багато іншого.

Тому кінцева мета даного проекту — щоб 50 % навчального часу в системі освіти виділялося питанням формування людини як Особистості [8].

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

 1. Представлений Напрямок — логічно повно, представляє принципово нові підходи і вирішує багато завдань, які в науці до цього не були вирішені, а деякі навіть не були поставлені, по крайній мірі, як найбільш значущі.
 2. Курси «Формування Особистості» — є: А. Практичним підтвердженням справедливості та адекватності розроблюваних Теорій. В. Практичним підтвердженням того, що досягнення поставленої мети можливе (отже, необхідні дослідження можливостей тиражування даних процесів для більш широкої аудиторії).
 3. Реформування освіти, з точки зору введення в нього відповідних курсів по Формуванню Особистості — вкрай необхідно для усунення існуючих в суспільстві проблем і зміни в кращу сторону якості громадян.
 4. Проект «Реформування Освіти» — може бути розглянуто як один з варіантів вирішення однієї з найбільш значучих наукових і громадських завдань: зміни Людини і Суспільства на краще.
 5. Практичне підтвердження всіх представлених положень і отриманих результатів, зрозуміло, вимагає додаткових досліджень і підтвердження з боку інших вчених і дослідницьких організацій. Щиро сподіваємося, що рішення задачі Формування Особистості і, таким чином, усунення (починаючи з середньої школи і в перспективі з дошкільного виховання) величезної частини психоемоційних та інших проблем — не залишить байдужим більшість дослідників та інших гідних представників нашого суспільства. Тому всі зацікавлені особи та організації — запрошуємо до співпраці.

Література

 1. Акредитація: Міжурядова Вища Вчена Рада Міжнародного Університету Фундаментального Навчання. Росія, Санкт-Петербург. Великобританія, Лондон, Оксфордська Освітня Мережа, 2012 р. Сертифікат на Акредитацію уч. програм «Стандартний коучинг», «Програми загального розвитку», «Докторантура Системи».
 2. Бухарова Г. Д., Загальна та професійна педагогіка: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. — М.: Видавничий центр «Академія», 2009. — 336 с.
 3. Курси «Формування Особистості» — https://www.acadfl.com/
 4. Міаніє М.Ю., МАНІФЕСТ. Достойна Людина. Гідна Організація. Гідне Суспільство. — Харків, Україна: Созидание, 2013, стор. 1-24.
 5. Міаніє М.Ю., «Освіта майбутнього. Формування особистості». «Справа Життя», Харків, Україна: ТОВ НДЦ «Творення», № 3, 2010 р.
 6. Міаніє М.Ю., Свідомість Людини. Харків, Україна: Творення, 2007. стор. 24-35.
 7. Міаніє М.Ю., «Формування Особистості. Вибір. Правила. Механізми». «Справа Життя», Харків, Україна: ТОВ НДЦ «Творення», № 7, 2010 року.
 8. Проект «Реформування Освіти» / «Освіта Майбутнього» — https://ridero.ru/books/proekt_obrazovanie_budushego
 9. M. Y. Mianiye, «THE GENERAL INFORMATION MODEL OF HUMAN CONSCIOUSNESS», in Proc. 2015 TSC conferences «Toward a Science of Consciousness-2015».