Научные статьи

Научные статьи2020-07-29T22:07:19+02:00

Visits: 379

Последние публикации

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У доробку актуалізовано проблему виховання духовно-моральних цінностей особистості; розкрито важливі аспекти побудови освітньо-виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців, батьків і дітей; розглянуто підходи до [...]

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА

РОЛЬ МЕРИТОКРАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СИНГАПУРА Стрімкий розвиток й значні здобутки Республіки Сингапур невпинно привертають увагу дослідників із різних країн світу. Вивчення сингапурського досвіду в галузі освіти й науки, безперечно, заслуговує на [...]

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті розкриваються походження понять «просвітництво» і «просвіта» та характерні риси доби Просвітництва. Визначено напрями просвітницької діяльності мислителів і філософів в епоху Просвітництва, а також педагогів у [...]

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ У статті проаналізовано дисертації, монографії, аналітичні роботи, публікації у періодичних виданнях німецьких авторів. З’ясовано, що у цих роботах розкрито зв’язок між політичною культурою і [...]

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ У статті проаналізовано основні вимоги до вчителя в західноєвропейській педагогічній думці. Установлено, що формулювання зазначених вимог було пов’язано з: працями відомих філософів давніх часів, поглядами англійських, німецьких [...]

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХИХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА У статті проаналізовано особливості розвитку дошкільної освіти України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття. Установлено, що інтенсивному розвитку зазначених питань у [...]

В печати

Текущие исследования

Созидая будущее

Если Вы заинтересованы в дальнейшем развитии этих исследований, свяжитесь с нами

Go to Top