Views: 2527

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЖИ В ХХІ ВЕКЕ

Ежегодный международный рецензируемый зборник научных трудов
Издается с 2019 года
ISSN 2708-4809

Сборник публикует все статьи с использованием открытой лицензии CC BY-NC-ND

У збірник надається цілісний матеріал наукового змісту, що містить оригінальні дослідження автора або оглядові статті, що відповідають заявленій проблематиці збірника / конференції.

Мови матеріалів — українська, англійська, російська (можливі інші).

Обсяг статті – 5-10 сторінок формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; поля: ліве – 20 мм, решта – по 10 мм; вирівнювання – по ширині. У центрі рядка вказується назва статті, ім’я, по батькові та прізвище автора (співавторів), посада та назва установи, коротка анотація англійською та українською мовою. Ілюстрації мають бути чіткими, без дрібних написів як у тексті, і додані окремими файлами у форматі jpg. Посилання на використані джерела – у квадратних дужках [3, с. 7]. Список використаних джерел оформляється стилем APA.

Файли статей повинні містити прізвище автора (або одного із співавторів), а файли ілюстрацій після прізвища – номер: «… = рис-1».

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат та посилань, а також за дотримання вимог наукової доброчесності. Якщо стаття не відповідає тематиці конференції, буде відхилена.

Статті до Збірника приймаються в електронному вигляді на адресу редколегії до 1 жовтня: syshan4@gmail.com.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном:
+38-050-304-30-33 + Viber (Олександр Миколайович Хвостиченко).

Шановні автори!

Ваші статті будуть прийняті редактором і протягом семи днів ви отримаєте сповіщення про це.
Якщо Ваша стаття не відповідає формальним ознакам (тематиці збірника або технічним вимогам до оформлення), Вам також буде про це повідомлено не пізніше 7 днів з моменту надходження Ваших матеріалів до редакції.

Усі статті, що публікуються у збірнику, проходять двоетапну експертну оцінку:

1-й етап: Публічне обговорення наукових результатів Авторів на засіданнях редакційної колегії.

2-й етап: Роботи, що отримали на 1-му етапі позитивну оцінку та рекомендацію до видання в науковому журналі, проходять двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензенту не розкриваються особисті дані автора(ів), а автору(ам) не розкриваються особисті дані рецензента.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу експертної ради або редакційної колегії. За потреби залучаються додаткові зовнішні спеціалісти.

Усі рецензенти – відомі фахівці з достатнім досвідом у своїй науковій галузі.

Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
– рекомендувати статтю до опублікування;
– рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
– не рекомендувати статтю до публікації (відхилити).

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до публікації, у рецензії вказується причина такого рішення.

Для впорядкування та стандартизації процесів рецензування Редакційною колегією розроблено та затверджено:
– посібник з проведення експертної оцінки;
– форма рецензії.

Наукові статті можуть надсилатися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
– заявлена експертом недостатня кваліфікація у питаннях, що розглядаються у науковій статті;
– недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
– гостра дискусійність положень, висловлених науковій статті.

Оформлену рецензію рецензент надсилає до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

У разі відмови на видання статті авторам надсилається мотивована відмова з копіями рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента).

За позитивних рецензій редакційна колегія приймає рішення про допуск Вашої статті до розміщення в Збірнику.
Ваша стаття надійде до технічного редактора на підготовку до видання.
Після видання збірника Ви отримаєте посилання на сайт Збірника із зазначенням сторінок вашої статті.
За Вашим бажанням Вам буде надіслано статтю у форматі пдф у тому вигляді, в якому статтю розміщено у Збірнику, або ви можете її завантажити самостійно зі сторінки Збірника.

Поділитися цією сторінкою! Виберіть необхідний спосіб.