ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

By |2023-03-05T12:14:24+02:00March 5th, 2023|Categories: Latest Publications, Научные статьи|Tags: , , , , , , |

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця у ВНЗ. Визначено поняття «творча самостійна робота», «професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку професіоналізму здобувачів освіти. Ключові слова: творча самосійна робота, професіоналізм, професійна компетентність, акмеологія. Іванченко Л. В. викладач іноземних мов, спеціаліст вищої [...]