Views: 43

ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

ПЕРЕДМОВА В. А. БОРИСОВА
до IV випуску міжнародного періодичного рецензуємого збірника наукових праць
“Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті” ISSN 2708-4809
доцента, кандидата філологічних наук, проректора з навчально-наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Шановні колеги! Через постійні виклики та кризи сучасного світу від сучасного вчителя вимагається розвиток все більш широкого спектру особистісно-важливих якостей та професійних компетентностей. Інтелект та готовність до самозмін стають основою постійного професійного саморозвитку вчителя, його здатності творчо взаємодіяти з різними віковими групами учнів, навчати та виховувати їх. Як заклад вищої освіти, що готує вчителів, ми не можемо не враховувати це у своїй роботі. Приорітетом сучасної педагогічної освіти стає розвиток духовності та інтелектуальних здібностей майбутнього педагога.

На нашу думку розвиток духовності майбутнього вчителя не може відбуватися без розвитку його інтелекту. Саме інтелект дає змогу аналізувати глибинні особистісні змісти, цінності, вищі мотиви, ставити фундаментальні питання людського буття. Люди, які поєднують високий рівень розвитку духовного та інтелектуального, мають більш високий рівень свідомості, можуть пізнавати справжнє «Я» себе та інших. Вважаємо, що висококваліфікованому педагогу інтелект та духовність дають можливість обирати правильну стратегію дії та оцінювати моральні, духовні, екзистенціальні феномени людського буття. Тобто бути мудрим, діяти, спираючись на мораль та духовність, не бути зверхнім у своїх оцінках та судженнях.

Розвиток стійкої взаємодії духовності та інтелекту під час підготовки майбутніх педагогів вбачається нами напрочуд важливим. Розвиток внутрішньої мотивації та креативності у педагогічній діяльності, визначення дітей та їхнього розвитку як головної цінності, уміння організувати педагогічну комунікацію з учнями на засадах рівності та гармонійності — ось невелика частина викликів, які можуть бути вирішені мудрим, духовно та інтелектуально розвинутим вчителем.

Віримо, що наша діяльність з підготовки духовних, інтелектуальних, мудрих вчителів допоможе виховати та навчити по справжньому щасливе та талановите покоління та загоїти ті страшні рани нашої країни, що нанесло підступне вторгнення. Тож не зупиняємося в нашій праці! І все буде Україна!