РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

By |2023-09-07T09:31:54+02:0029 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , |

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ У статті розглядається поняття духовності як вираження важливої соціокультурної спадщини українців; аналізується розвиток інклюзивної освіти через духовність і релігію в українському соціумі; розкриваються основні шляхи формування ставлення українців до людей з інвалідністю; визначаються проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні через духовність. Ключові слова : інклюзивна освіта, [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО

By |2023-11-07T19:14:30+02:0026 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИВАНА ОГИЕНКО У статті висвітлюються пріоритетні ціннісні орієнтири духовно-інтелектуального формування особистості у педагогічних поглядах Івана Огієнка. Акцентується, що християнські цінності повинні становити основу духовно-національної системи виховання. Наголошується на важливості розвитку духовної свідомості підростаючої особистості. Ключові слова: Іван Огієнко, християнські цінності, духовність, свідомість, особистість, виховання. Кучинська І. О. доктор [...]

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ

By |2023-09-07T09:31:25+02:0021 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ У роботі розглядаються тенденції духовно-морального виховання молоді європейських країн. Розкриваються специфічні особливості їх освітньо-виховного процесу, визначаються риси виховання європейської молоді, розкриваються основні напрямки формування культурно-моральних цінностей, ключові особистісні морально-духовні якості молодого покоління. Ключові слова: духовність, духовно-моральне виховання, виховання, Західна Європа, молодь. Вишняк М. В. здобувачка [...]

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧЕНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

By |2023-08-29T20:27:03+02:0014 августа, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , |

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧЕНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА У статті проаналізовано вплив позитивних міжособистісних взаємин учнів та сприятливої атмосфери уроку польської мови на рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх пізнавальної активності, розвиток їх комунікативної і соціальної компетенцій, емоційне благополуччя та психічне здоров’я. Доведено необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до означеного виду діяльності. [...]

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЙ ТЕРНИНГ КАК ФОРМА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

By |2023-08-08T21:35:32+02:008 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЙ ТЕРНИНГ КАК ФОРМА ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У статті розкрито поняття тренінгу як форми духовно-інтелектуального виховання і навчання підлітків. Описано особливості трактування тренінгу в педагогічній та психологічній науці. Виокремлено основи класифікації тренінгів для закладів загальної середньої освіти. Проаналізовано структуру та значення психокорекційного тренінгу для учнів. Ключові слова: тренінг, психокорекційний тренінг, види та складові тренінгу. [...]

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ

By |2023-08-02T18:40:42+02:002 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , |

ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ Інститут сім’ї рухається у фарватері глобалізації та одним з перших стикається з викликами та наслідками світових процесів. Родина є відображенням стану суспільства на поточному етапі розвитку, адже  саме сімейна структура має взаємодію з такими вимірами громадськості як: економіка, політика, інформація та  технології, культура, екологія та соціум, [...]

ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

By |2023-08-01T09:06:43+02:001 августа, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , |

ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Проблема цінностей посідає важливе місце у структурі сучасного психологічного знання, позаяк цінності є основними складовими структури особистості, які визначають її волю, духовність, спрямованість, активність, діяльність; відображаються в особистісних установках через ставлення особистості до соціуму, до природи, до себе як частини світу. Ключові слова: цінності особистості, внутрішній світ [...]

ПУТИ К УСПЕХУ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ О НАМЕРЕНИЯХ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

By |2023-08-29T20:24:55+02:0031 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , |

ПУТИ К УСПЕХУ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ О НАМЕРЕНИЯХ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ В статті розглядаються шляхи, якими можна користуватися для досягнення успіху. Для цього достатньо глибокої ідеї і різних способів вирощування позитивних ідей. Перемагає той, у кого є мета і велике бажання успіху. Для досягнення конкретної мети потрібен план практичної [...]

КОНЦЕПЦИЯ “СРОДНОГО ТРУДА” ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

By |2023-07-31T10:32:14+02:0031 июля, 2023|Рубрики: Latest Publications, Научные статьи|Метки: , , , , , , |

КОНЦЕПЦИЯ "СРОДНОГО ТРУДА" ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ХХ ВЕКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ У людиноцентричній парадигмі крізь призму концепції «сродної праці» Г. Сковороди обґрунтовується психологічна проблема життєтворчого самоздійснення нової генерації українців. Гуманістичні ідеї «сродності», «філософії серця», свободолюбства видатного українського філософа осмислюються як психологічні орієнтири духовно-інтелектуального становлення зростаючої особистості. Ключові слова: «сродна праця», особистість, самопізнання, [...]

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

By |2023-08-29T20:25:46+02:0030 июля, 2023|Рубрики: Научные статьи|Метки: , , , , , , , |

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ У статті розглянуто проблему духовно-морального виховання підростаючого покоління. Окреслено особливе значення становлення особистості, яка поряд із розвиненими інтелектуальними здібностями має володіти значним духовним потенціалом, моральними ідеалами та цінностями. Проаналізовано два умовні рівні самопізнання. Ключові слова: духовно-моральне виховання, підростаюче покоління,інтелектуальні здібності, рівні самопізнання,моральні ідеали та цінності. Заміщак М. І. кандидат [...]

Go to Top